Komunikat ws. sprzedaży nieruchomości


Infomujemy, że Kuria Metropolitarna Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie wyraziła zgodę na sprzedaż przez Parafię pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Częstoborowicach działki o nr ewid. 673, położonej w Częstoborowicach, Gm. Rybczewice, o powierzchni 0,18 ha, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.

Powołany przez Kurię metropolitarną w Lublinie rzeczoznawca majątkowy mgr Dariusz Nowicki dokonał operatu szacunkowego ww. nieruchomości na kwotę 81 300,00 zł.

Zainteresowani mogą składać oferty zakupu ww. nieruchomości do dnia 16 maja br. w kancelarii parafialnej Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Częstoborowicach.

Prawo pierwokupu posiada Pani Małgorzata Wołoszyn, użytkująca część nieruchomości.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.