Skradzione figurki powróciły do kościoła

23 czerwca 2023 r. miał miejsce odbiór prac związanych z odrestaurowaniem i ponownym umieszczeniem w ołtarzu dwóch figurek tzw. orantów (aniołków).

Figurki datowane na I poł. XVIII w. zostały skradzione w 2003 r. wraz innymi dziewięcioma rzeźbami. Stołeczna Policja odzyskała dwie figurki w 2008 r., ale dopiero w 2022 r. po kilkumiesięcznych staraniach udało się sprowadzić skradzione przedmioty do Częstoborowic. W bieżącym roku uszkodzone rzeźby zostały poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim.

Koszt prac obejmujących między innymi rekonstrukcję rąk, złocenia i srebrzenia (tzw. białym złotem) wyniósł 16 648,52 zł, z czego kwotę 8 324,00 zł stanowi dotacja przyznana parafii przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Boczny ołtarz Św. Izydora z odrestaurowanymi figurami orantów

Odzyskane figury przed restauracją

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.