Wsparcie finansowe Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. na prace konserwatorskie

W dniu 24.08.2023 r. pomiędzy Lubelskim Węglem "Bogdanka S.A." reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Kasjana Wyligałę oraz Parafią Częstoborowice reprezentowaną przez ks. Proboszcza Marcina Smalca została podpisana umowa darowizny przeznaczonej na wsparcie prac restauratorskich rzeźby Chrystusa Błogosławiącego z pocz. XX w.

Przyznane wsparcie w wysokości 18 000,00 zł wraz ze środkami własnymi pozwoli na przeprowadzanie kompleksowych prac restauratorskich rzeźby Chrystusa Błogosławiącego z pocz. XX w., w celu odtworzenia i zachowania jednego z oryginalnych elementów zabytkowego zespołu sakralnego Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach.

Według dostępnych źródeł unikatowa figura powstała w początkach XX w. z inicjatywy oraz kosztem miejscowej ludności w związku z epidemią jednej z chorób zakaźnych. Zły stan zachowania unikatowej figury, wynikający z wieloletniego poddawania niekorzystnym warunkom, wymaga podjęcia pilnych prac zabezpieczających i konserwatorskich prowadzonych przez konserwatora dzieł sztuki.

Planowany termin zakończenia prac objętych wsparciem finansowym (pełna konserwacja rzeźby wraz z rekonstrukcją ubytków i górnej części krzyża) to 15 grudnia br.

Społeczność Parafii Częstoborowice pragnie serdecznie podziękować Zarządowi Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie darowizny i fundamentalne wsparcie w trosce o zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny.

Archiwalne zdjęcie figury z 2001 r.


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.