Figura Chrystusa Błogosławiącego odrestaurowana

W dniu 27.12.2023 r. zakończyły się prace restauracyjno-konserwatorskie przy figurze Chrystusa Błogosławiącego, znajdującej się niegdyś na terenie placu kościelnego.

Specjalistyczne prace wykonała PRACOWNIA KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI MONIKA KONKOLEWSKA.

Realizacja kosztownego zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 18 000,00 zł, udzielonemu przez Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. Wkład własny parafii wyniósł natomiast 4 197,15 zł.

W przypadku zebrania odpowiednich środków, kolejnym etapem prac będzie renowacja postumentu z rekonstrukcją brakujących części, wykonanie tynkowanych stopni i montaż wszystkich elementów, co finalnie umożliwi przywrócenie odnalezionej figury do otoczenia kościoła.

Figura po przeprowadzonej restauracji

Stan figury przed restauracją

Archiwalne zdjęcie figury z 2001 r.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.