WYNIKI KWESTY NA CMENTARZU PARAFIALNYM


Znamy już wyniki pierwszej kwesty na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków na naszym cmentarzu parafialnym, która została przeprowadzona w dniach 1 i 2 listopada.

W ciągu dwóch dni udało się zebrać kwotę 3 592,80 zł. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom a także organizatorom oraz wolontariuszom z różnych środowisk w tym z  Klubu Wolontariatu przy ZSO Rybczewice, prowadzącym kwestę. W poźniejszym terminie, po dokonaniu niezbędnych konsultacji i ustaleń,  zostanie wskazany szczegółowy cel,  na który zostaną przeznaczone zgromadzone środki.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.