Zapytanie ofertowe 1/2022

Zapytanie_ofertowe 1_2022

Zał. 1a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt architektoniczno-budowlany

Zał. 1b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiar robót

Zał._Nr_2_do_Formularz ofertowy

Zał._Nr_3 Wykaz osób

Zał._Nr_4 Oświadczenie o braku powiązań

Zał._Nr_5 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.