List pasterski Biskupa lubelskiego - 14.02.1907 r.

List Bisupa ws. kwesty na rzecz katedry lubelskiej.

List pasterski Biskupa Lubelskiego - 07.05.1910 r.

List dot. faktu świętokradztwa na Jasnej Górze i nowych koron ofiarowanych przez Ojca Św.

Zeszyt intencji wypominkowych - 01.11.1928 r.

Wykaz intencji modlitw za zmarłych i ofiar wiernych.

Ogłoszenia duszpasterskie - 1936-1937 r.

Ogłoszenia i intencje mszalne od 05.07.1936 do 14.03.1937 r.

Przegląd homiletyczny Zeszyt I - 1923 r.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kaznodziejstwa polskiego.

Głos Kapłański Nr 6 - 1929 r.

Mesięcznik poświęcony sprawom duchowieństwa katolickiego.

Directorium Divini Officii - 1952 r.

Rubrycela – wydawnictwo publikowane jako rocznik, zawierające szczegółowy opis obchodów w roku liturgicznym. Przeznaczona dla duchowieństwa oraz innych osób odpowiedzialnych za liturgię (jęz. łac.).

Rachunki pokładnego - 1871-1897 r.

Dokument zawiera szczegółowy wykaz zmarłych za każdy rok od 1871 do 1897 r. wraz z opłatami z tytułu pokładanego przy każdym pochówku. Każdy rok podsumowany jest rozliczeniem zatwierdzanym przez dozór kościelny. W podsumowaniu roku 1871 r. opisano prace wykonane przy cmentarzu oraz kościele.

Rachunki wydatków przy restauracji kościoła parafialnego - 18.02.1919 r.

Szczegółowy wykaz prac i wydatków związanych z restauracją kościoła prowadzoną od 1918 r.

Warunki budowy muru cmentarnego dla murarzy

Szczegółowe wytyczne dla murarzy obejmujące parametry technicznie i warunki rozliczenia prac związanych z budową muru wokół "nowego" cmentarza założonego w 1923 r.

Notatka z zebrania "dozoru kościelnego"

Ustalenia dot. prac przy cmentarzu i plebanii. (rok zebrania nie podany)

I Zeszyt zbiórek pieniężnych (dot. lat 1923-1928)

II Zeszyt zbiórek pieniężnych (dot. lat 1923-1928)

Budowa bramy cmentarnej i reperacja parkanu - 1932 r.

Zbiór dokumentów, rachunków i pokwitowań związanych z pracami przy budowie bramy cmentarnej oraz naprawie parkanu w 1932 r.

Zobowiązanie do wykonania grobu wielkopiątkowego i pokwitowania - 1933-1934 r.

List do ks. Proboszcza - 02.11.1934 r.

List od Pani Renaty Kondradzkiej ws. wykonywanych prac artystycznych w kościele.

Pisma Przewodniczącego Rady Kościelnej - 1934 r.

Pisma do Wójtów Gmin: Żółkiewka, Gorzków, Rybczewice z prośbą o wydanie polecenia sołtysom ściągnięcia składki ogniowej.

Upomnienia Komitetu Rady Kościelno-Parafialnej - 1935 r.

Upomnienia zawierają wezwanie do uregulowania zaległej składki kościelnej.

Pismo Proboszcza do Urzędu Gminy Rybczewice - 09.03.1935 r.

Przekazanie 660 upomnień ws. uregulowania składki kościelnej.

List Przewodniczącego Rady Kościelnej do Inspektora Wojewódzkiego PZU - 30.05.1934 r.

List Proboszcza do PZU ws. uregulowania składki ogniowej.

Rachunek i pokwitowanie za wykonane prace - 03.04 i 25.05.1938 r.

Rachunki za wykonane prace - 1938 r.

Rachunek za sztandary, rachunek za pranie, pobranie a conto odnowienia ołtarzy.

Rachunek za świece - 05.07.1938 r.

Zeszyt zbiórek pieniężnych - 06.12.1953 r.

Lista ofiarodawców na dzwony i inne. Izdebno, Izdebno Kol. i Zygmuntów.

Pismo Ks. Proboszcza - 13.04.1893 r.

Wyjaśnienia ks. Antoniego Lisowskiego nt. różnych aspektów pełnionej posługi w parafii, stanowiące odpowiedź na polecenie Biskupa lubelskiego.

Pismo Dziekana Dekanatu Krasnostawskiego nr 226 - 30.06.1893 r. (jęz. pol. i ros.)

Pismo Dziekana Dekanatu Krasnostawskiego nr 227 - 30.06.1893 r. (jęz. pol. i ros.)

Pisma Dziekana Dekanatu Krasnostawskiego nr 228 i 229 - 30.06.1893 r. (jęz. pol. i ros.)

Pismo Dziekana Dekanatu Krasnostawskiego - 25.08.1893 r. (jęz. pol. i ros.)

Pismo Dziekana Dekanatu Krasnostawskiego - 03.01.1903 r. (jęz. łac.)

Pismo Proboszcza do Dziekana Dekanatu Krasnostawskiego - 1904 r. (jęz. ros.)

Pismo Urzędu Gminy Gorzków - 08.01.1904 r. (jęz. ros.)

Pismo Urzędu Gminy Rybczewice do Proboszcza - 01.02.1904 r. (jęz. ros.)

Pismo Naczelnika Powiatu krasnostawskiego (ujezdu) - 10.03.1904 r. (jęz. ros.)

Pismo do wszystkich parafii katolickich i prawosławnych z poleceniem ogłoszenia.

Pismo Sądu Okręgowego w Lublinie do Proboszcza - 20.07.1904 r. (jęz. ros.)

Pismo Urzędu Gminy Rybczewice do Proboszcza - 04.09.1904 r. (jęz. ros.)

Pismo Urzędu Gminy Rybczewice do Proboszcza z dn. 17.01.1905 r. (jęz. ros.)

Kościelne dokumenty urzędowe - 1910-1911 r. (jęz. ros.)

Dokumenty wystawione przez administratorów parafii Piaski, Bychawa, Gorzków, Fajsławice, Biskupice zawiadamiające o wstąpieniu w związek małżeński w ww. parafiach osób pochodzących z Parafii Częstoborowice z prośbą o wpisaniu powyższego faktu do aktu urodzenia.

Pismo Administratora Diecezji Lubelskiej - 16.08.1918 r.

Pismo zobowiązujące kapłanów do ustosunkowania się na piśmie do trzech kwestii teologicznych (jęz. pol. i łac.).

Pismo Administratora Diecezji Lubelskiej - 27.09.1918 r.

Pismo ws. przeprowadzenia zbiórki na rzecz polskich jeńców na Zachodzie.

Pismo Generalnego Gubernatorstwa wojskowego - 14.10.1918 r.

Pismo nt. wystawiania aktów zgonu uchodźców zmarłych w drodze.

Pismo Administratora Diecezji lubelskiej - 18.10.1918 r.

Pismo dot. zarządzenia zbiórki na Polską Macierz Szkolną

Zeszyt wypożyczeń książek z biblioteki parafialnej

Zeszyt prawdopodobnie z okresu tuż po II WŚ.

Zeszyt kasowy biblioteki parafialnej

Zeszyt założony 01.02.1948 r. z bilansem kasowym na dzień 25.03.1949 r.

Krótka nauka o rozmyślaniu

Rok wydania 1902 r.

Józef Piłsudski w poezji. Antologia

Rok wydania 1924 r.

Echa po śmierci świętobliwej Wandy Malczewskiej

Rok wydania 1928 r.

Wrogowie ludu. Prawdziwi i mniemani.

Autor: o. Leon Pyżalski. Rok wydania 1938 r.

"Rzeź bezbronnych powstańców pod Częstoborowicami" 30.07.1863 r.

Reprodukcja obrazu nieznanego autora. Do 1917 r. własność Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii. Obraz zaginiony.