Rodzina Rembielińskich


Nagrobek: Usytuowany na południowy wschód od kaplicy cmentarnej. Wykonany z żeliwa w kształcie uskokowego postumentu. Przed postumentem położona ukośnie płyta. Na postumencie napis: "RÓŻA Z POTOCKICH REMBIELIŃSKA URODZONA W 1816 R ZMARŁA 1868 R DNIA 17 PAŹDZIERNIKA PRZESZŁA DOBRZE CZYNIĄC A WSPOMNIENIE O NIEJ NIECH BĘDZIE MODLITWĄ". Drugi napis na płycie: "Ś.P. WŁADYSŁAW REMBIELIŃSKI WŁAŚCICIEL DÓBR  RYBCZEWIC I CZĘSTOBOROWIC. URODZONY W 1841 R. ZM. 30 MAJA 1900 R. POKÓJ JEGO DUSZY.

Tło historyczne: Róża Rembielińska z Potockich żyła w latach 1818-1868, właścicielka pałacu w Rybczewiach. W swym majątku pomagała chłopom, zakładała ochronki dla dzieci, leczyła chorych, prowadziła naukę czytania i pisania, niosła pomoc biednym. W czasie walk Powstania Styczniowego ukrywała rannych powstańców, dostarczała ubrań i żywności, a także udzielała kwatery w swym dworze, gdzie panowała patriotyczna atmosfera. Wszystko czyniła z wielkim poświęceniem, choć wiedziała, że grożą jej za to represje z konfiskatą majątku włącznie. 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.