Dekret o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej KEP, abp Stanisław Budzik udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do 29 marca br. następującym wiernym:

  • osobom w podeszłym wieku,
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie - przekazał informację rzecznik archidiecezji lubelskiej ks. dr Adam Jaszcz.

Cały tekst - Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.