Grupy Parafialne image
KOŁA RÓŻAŃCOWE

Tradycja zorganizowanych form Modlitwy Różańcowej w parafii Częstoborowice jest bardzo stara. Już w 1733 r. założono tu Księgę Bractwa Różańcowego, która zachowała się do dnia dzisiejszego. Obecnie w 6 kołach żywego różańca (4 w Częstoborowicach i 2 w Pilaszkowicach) skupionych jest 120 osób. Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Koła Różańcowe:

  • pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  • pw. Matki Bożej Zwycięskiej
  • pw. Matki Bożej Królowej Polski
  • pw. Św. Faustyny Kowalskiej
  • pw. Św. Jana Pawła II
  • pw.

RADA DUSZPASTERSKA

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami za parafię i poziom jej życia religijnego. W wielu sprawach posiada jedynie głos doradczy i kieruje się zasadami określonymi w statucie, który został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w 1997 r. Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich.
Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa 5 lat.
Aktualna kadencja Rady Duszpasterskiej: 2022-2027. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą następujące osoby:
- ks. Ryszard Rak
-

SŁUŻBA LITURGICZNA

Ministranci, lektorzy.