Grupy Parafialne image
KOŁA RÓŻAŃCOWE
Tradycja zorganizowanych form Modlitwy Różańcowej w parafii Częstoborowice jest bardzo stara. Już w 1733 r. założono tu Księgę Bractwa Różańcowego, która zachowała się do dnia dzisiejszego. Obecnie w 6 kołach żywego różańca (4 w Częstoborowicach i 2 w Pilaszkowicach) skupionych jest 120 osób. Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Koła Różańcowe:
  • pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  • pw. Matki Bożej Zwycięskiej
  • pw. Matki Bożej Królowej Polski
  • pw. Św. Faustyny Kowalskiej
  • pw. Św. Jana Pawła II
  • pw.

SŁUŻBA LITURGICZNA
Ministranci, lektorzy.

RADA DUSZPASTERSKA
Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Kadencja Rady trwa 5 lat. Aktualna kadencja Rady Duszpasterskiej: 2023-2028. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą następujące osoby:
- ks. Marcin Smalec
- Jadwiga Bobel - Karczew
- Barbara Cichosz - Kol. Częstoborowice
- Mieczysław Cur - Rybczewice od TOS-u
- Lucjan Dziura - Bazar
- Łukasz Iżewski - Rybczewice przy szosie
- Adam Kapica - Zawodzie
- Janusz Koczmara - Rybczewice od Karczewa
- Jan Kowalik - Pilaszkowice Pierwsze
- Paweł Mańko - Kol. Częstoborowice
- Piotr Miedzianowski - Pilaszkowice Pierwsze
- Stanisław Miedzianowski - Pilaszkowice Pierwsze
- Grzegorz Robak - Zygmuntów
- Sylwia Sidor - Rybczewice boczne ulice
- Monika Skorek - Stryjno Kol.
- Mariusz Skrzypczak - Częstoborowice
- Andrzej Świetlicki - Pilaszkowice Pierwsze
- Anna Wolniszewska - Częstoborowice
- Elżbieta Wójcik - Podizdebno
- Agnieszka Zając - Pilaszkowice Drugie
- Kamil Żuber - Kol. Bazar i Chodyłówka