III Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym


Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice od 2018 roku organizuje zbiórkę środków na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na naszym cmentarzu parafialnym.

Niestety, w tym roku ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa i wprowadzone ograniczenia oraz w trosce o zdrowie wolontariuszy i osób odwiedzających cmentarz, kwesta nie zostanie przeprowadzona w tradycyjnej formule zbiórki do puszek.

W celu kontynuowania podjętej inicjatywy została jednak utworzona specjalna ZBIÓRKA INTERNETOWA na portalu zrzutka.pl pod poniższym adresem:

III KWESTA NA RZECZ RATOWANIA NISZCZEJĄCYCH NAGROBKÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM W CZĘSTOBOROWICACH    

Uzyskane w wyniku przeprowadzonej zbiórki środki pozwolą na dokończenie rozpoczętych prac oraz kontynuowanie renowacji najbardziej wartościowych nagrobków. Obecnie trwają działania zmierzające do gruntownego odnowienia najstarszego obiektu znajdującego się na cmentarzu, tj. pochodzącego z I poł. XIX w. okazałego nagrobka pułkownika Antoniego Załęskiego. Trwająca renowacja obejmuje wymianę fundamentu i odbudowę cokołu, specjalistyczne prace konserwatora dzieł sztuki m.in. nad odtworzeniem zabytkowych inskrypcji i detali architektonicznych oraz odnowienie żeliwnych elementów pomnika.   

Dziękując z góry za okazane wsparcie, mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli powrócić do organizacji tradycyjnej kwesty i kontynuować działania na rzecz ochrony naszego wspólnego dziedzictwa. 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.