Informacje nt. prac przy kościele parafialnym (12.2023)

W 2022 r. nasza parafia we współpracy ze środowiskiem naukowym Politechniki Lubelskiej rozpoczęła realizację kompleksowego projektu ukierunkowanego na przywrócenie materialnej świetności kościoła oraz dalszy rozwój jego potencjału.   

Etap I (w trakcie realizacji): remont zewnętrznej części kościoła, w tym:  

- wykonanie izolacji murów fundamentowych; 

- wykonanie tynków renowacyjnych; 

- wykonanie opaski (odwodnienia) z kostki granitowej wokół kościoła; 

- odnowienie i malowanie elewacji kościoła; 

- odnowienie polichromii z wizerunkiem św. Apostołów Piotra i Pawła. 

Na powyższe prace parafia pozyskała dotacje z Ministerstwa Kultury w wysokości  260 tys. zł w 2022 r. oraz 265 tys. zł w 2023 r. Dzięki dotacji z 2022 r. wykonano izolację fundamentów na długości 75% murów. Dotacja z 2023 r. wraz z wymaganym przez ministerstwo wkładem własnym parafii (ok. 32 tys. zł) pozwoliła sfinansować dokończenie izolacji fundamentów, wykonanie tynków renowacyjnych, opaski (odwodnienia) oraz pomalowanie ok. 50% elewacji  kościoła. Na pokrycie pozostałych kosztów malowania kościoła parafia powinna zgromadzić dodatkowe środki w kwocie ok. 85 tys. zł.  

Na ten cel prowadzona jest zbiórka ofiar. 

Ofiarodawcy mogą dokonywać wpłat u radnych parafialnych, w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio na rachunek bankowy parafii nr 69 8689 0007 1001 7933 2000 0030 (SBP w Piaskach - O/Rybczewice).

Zachęcamy wszystkich, którzy darzą sentymentem nasz zabytkowy kościół, do wsparcia w dziele jego kosztownej rewitalizacji.

Etap II (planowany):  

- prace wewnątrz kościoła (remont wnętrza kościoła został zgłoszony przez Gminę Rybczewice do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków); 

- renowacja zabytków ruchomych; 

- prace archeologiczne w obrębie krypt kościoła. 

Etap III (realizowany równolegle): 

- wytyczenie historycznych ścieżek edukacyjnych; 

- organizacja warsztatów historyczno-edukacyjnych; 

- prowadzenie projektów edukacyjnych i badawczych z udziałem studentów i kadry naukowej Politechniki Lubelskiej i innych uczelni wyższych.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.