IV Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice od 2018 roku organizuje zbiórkę środków na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na naszym cmentarzu parafialnym. W tym roku tak jak w poprzednim, ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa i ryzyko, jakie niesie ze organizowanie kwesty, zbiórka zostaje przeniesiona do Internetu. W celu kontynuowania podjętej inicjatywy została utworzona ZBIÓRKA INTERNETOWA na portalu zrzutka.pl pod poniższym adresem:

IV KWESTA NA RZECZ RATOWANIA NISZCZEJĄCYCH NAGROBKÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM W CZĘSTOBOROWICACH    

Uzyskane w wyniku przeprowadzonej zbiórki środki pozwolą na kontynuowanie renowacji najbardziej wartościowych nagrobków. 

Dzięki środkom zebranym w poprzednich latach, w tym roku dobiegły końca prace nad gruntownym odrestaurowaniem najstarszego obiektu znajdującego się na cmentarzu, tj. pochodzącego z I poł. XIX w. okazałego nagrobka pułkownika Antoniego Załęskiego.  

Dziękując z góry za okazane wsparcie, mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli powrócić do organizacji tradycyjnej kwesty i kontynuować działania na rzecz ochrony naszego wspólnego dziedzictwa. 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.