Układ przestrzenny. Założenia cmentarno-parkowe

Cmentarz składa się z dwóch części przedzielonych asfaltową drogą wojewódzką prowadzącą z Żółkiewki do Piask. Usytuowany jest tuż przed pierwszymi zabudowaniami wsi i nie jest powiązany ze znajdującym się o kilkaset metrów dalej kościołem. 

Część starsza założona na nieregularnym planie zbliżonym do trapezu, ogrodzona jest z trzech stron ogrodzeniem wykonanym z metalowych prętów rozpiętych na filarkach o podstawie kwadratu, wykonanych z cegły. Z czwartej strony ogrodzony murem z kamienia. Od strony drogi wojewódzkiej znajduje się metalowa dwuskrzydłowa brama wjazdowa, flankowana dwoma jednoskrzydłowymi furtami. Ramiona bramy i furty zawieszone są na murowanych z cegły filarach. Od bramy wyprowadzona jest krótka szeroka alejka główna. Na końcu tej alei znajduje się kaplica grobowa rodziny Drojeckich z przełomu XIX i XX w. Od alei głównej odchodzą nieliczne boczne alejki o nawierzchni gruntowej. Za kaplicą teren łagodnie pochyla się w kierunku wschodnim.

Część nowsza również założona na nieregularnym planie zbliżonym do trapezu, usytuowana jest naprzeciw części starszej. Ogrodzona jest w całości murem wykonanym z kamienia wapiennego zwieńczonym dachem pulpitowym. Główne wejście znajduje się od wschodu i jest to dwuskrzydłowa brama z metalowych prętów, flankowana dwoma jednoskrzydłowymi furtami. Ramiona bramy i furty zawieszone są na murowanych z cegły słupach. Mur jest nieotynkowany, Od bramy przez całą długość cmentarza prowadzi szeroka aleja główna wysadzona głównie lipami i jesionami. Od niej w miarę symetrycznie rozchodzą się aleje boczne, tworząc przejrzysty i czytelny układ komunikacyjny, podkreślony drzewami. Wszystkie te aleje mają powierzchnię gruntową.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.