Anna z Zaborowskich Malhomme


Nagrobek: Usytuowany na skraju w płd.-wsch. części starego cmentarza. Nagrobek w kształcie tablicy inskrypcyjjnej zwieńczonej trójkątnym uskokowym frontonem z pustym polem tympanonu. Na tablicy napis "ANNA Z ZABOROWSKICH MALHOMME URODZONA d. 2 CZERWCA 1808 R UMARŁA d. 7 WRZEŚNIA 1847 R. (dalej nieczytelne).

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.