Antoni Załęski - Pułkownik 7 Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego, Dziedzic Rybczewic


Nagrobek: Usytuowany w południowo-zachodniej części "starego" cmentarza. Najstarszy nagrobek na cmentarzu pochodzący z 1832 r. wystawiony wg projektu inż. Macieja Bayera. Wykonany z kamienia. Na trójstopniowym cokole osadzony prostopadłościenny blok zwieńczony fryzem arkadowym. Na nim blok z narożnikami zdobionymi lwimi łapami i opasany wstęga z liści palmowych. Całość wieńczy prosty metalowy krzyż osadzony na sześciennym żeliwnym bloku. Jeden z napisów na postumencie: "TU SPOCZYWA ANTONI ZAŁĘSKI b.p. PUŁKOWNIK W 7 PUŁKU UŁANÓW XIĘSTWA WARSZAWSKIEGO DZIEDZIC RYBCZEWIC Z PRZYLEGŁOŚCIAMI ŻYŁ LAT 54 UMARŁ DNIA 14 CZERWCA 1832."

Tło historyczne: Kosztem Rodziny Załęskich dokonano odbudowy kościoła parafialnego po pożarze w 1785 r.

Obiekt odrestaurowany w 2021 r. ze środków zgromadzonych w ramach Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków 


Stan przed renowacją

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.