Helena Szafrańska - Nauczycielka


Nagrobek: Nagrobek usytuowany w północno-zachodniej części "nowego" cmentarza. Wykonany z kamienia przez mistrza kamieniarstwa J. Pakułę z Tarnopola na Ukrainie. Na kamiennej bryle imitującej ułożone na sobie głazy stoi anioł. Ubrany w długie, łagodnie udrapowane szaty, wsparty jest na krzyżu. W dolnej części tablica z napisem: Małgorzata Musielowa ur. w r. 1862 + 2 IV 1924 i jej córka Helena Szafrańska b. nauczycielka Częstoborowic i Pilaszkowic 28 II 1901 + 29 I 1932 r. Tobie drogiej matce i najukochańszej żonie.


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.